Dostawa AIR w ramach rozwiązań multimodalnych dla ładunków tranzytowych z krajów całego świata przez europejskie huby na Ukrainę i kraje WNP.

Niewątpliwie głównym ośrodkiem transportowym jest Warszawa, ale poprzez sieć naszych partnerów sukcesywnie realizujemy przewozy ładunków we Frankfurcie, Monachium, Amsterdamie, Wiedniu, Berlinie i innych ośrodkach UE.