Oferujemy pełen zakres usług magazynowych, począwszy od cross-dockingu dla ładunków tranzytowych, tajnego przechowywania odpraw, etykietowania, sortowania, przepakowywania i wszelkich usług pełnych.

Nasz magazyn w Pruszkowie (przez Warszawę) jest gotowy na przyjęcie Państwa ładunku.

Sieć magazynów partnerskich pozwala nam oferować usługi magazynowe w dowolnym miejscu w Polsce i UE.

Oprócz standardowych operacji przeładunkowych kontener-magazyn-samochód lub wagon-magazyn-kontener dla paletyzowanych i pakowanych ładunków sztucznych, specjalizujemy się w przeładunkach i przetwarzaniu samochodów, przestrzeni ponadgabarytowych oraz rozwiązań niestandardowych.