Usługi LCL z pełnym pokryciem całej geografii przez porty Hamburg, Bremerhaven, Gdynia, konsolidacja i dalsze dostawy na Ukrainę i kraje WNP.